skip to Main Content

Field management

Gedurende de gehele praktijkperiode verlenen wij u en de high potential persoonlijke begeleiding door field management. De kwaliteit en ontwikkeling van de software engineer binnen uw organisatie staat centraal. Onze field manager houdt de ontwikkeling van het IT talent nauwlettend in de gaten. Zij neemt een sturende, coachende en ondersteunende rol aan. Zij voert periodiek evaluatiegesprekken met u. Deze gesprekken fungeren als input voor de maandelijkse voortgangsgesprekken die de fieldmanager voert met de trainee. Zo realiseren wij een korte cyclische feedback hetgeen de kwaliteit en de integratie binnen uw organisatie ten goede komt.

Een van onze field coaches die onze softwareontwikkelaars begeleiden

Field management voor een succesvolle praktijkperiode

Field Management is de onmisbare schakel tussen de software engineer en uw organisatie. Field management is van essentieel belang voor een geslaagde praktijkperiode. Onze field manager of coach haalt het beste uit de young professional. Zij stuurt, ondersteunt, coacht en begeleidt de software engineer gedurende zijn of haar praktijkperiode. De field manager is voor zowel u als de Team X developer het eerste aanspreekpunt. Zij begeleidt de young professional maar is er ook om u te ondersteunen. Persoonlijke begeleiding van de engineer is essentieel om de praktijkperiode in uw organisatie tot een succes te maken. De Team X developer heeft immers een hoop theoretische kennis, maar mist een stuk praktijkervaring. Tijdens het IT traineeship hebben wij de young professional al voorbereid op de praktijk, maar in de dagelijkse werksituatie kan de junior software engineer tegen zaken aanlopen die hij of zij met de field manager kan bespreken. Zo krijgt de IT’er de coaching die hij nodig heeft en kan hij optimaal zijn capaciteiten aanwenden.

Field management door coaching on the job

De software engineer is snel ingewerkt doordat hij voorafgaand aan de praktijkperiode in uw organisatie het IT traineeship heeft doorlopen dat helemaal toegespitst is op uw organisatie. Coaching on the job draagt bij aan het nog beter kunnen toepassen van de opgedane kennis. De field manager helpt de young professional bij zijn persoonlijke ontwikkeling. Coachen is een veranderproces gericht op het vergroten van zelfinzicht en persoonlijke reflectie. Het is een efficiënte methode om de interactie tussen individuen onderling en de organisatie te optimaliseren. Na elke afspraak van de coach en de young professional krijgt de IT professional één of meerdere persoonlijke opdrachten die hij of zij moet uitvoeren. De coach ondersteunt de high potential continu zodat hij of zij zich optimaal ontwikkelt binnen de werkomgeving van uw organisatie.

Back To Top